Roar Langen

Ingeniør,Sikkerhetsrådgiver

Roar er befalsutdannet fra Forsvaret på lavere og høyere nivå. Han har 22 års erfaring i en rekke forskjellige stillinger innen Forsvaret. Roar har også fagbrev, fagskole og ingeniørhøyskole.

Roar har ledet store anskaffelsessprosjekter for Forsvaret og har i 10 år arbeidet i ledende stillinger innen forretningsutvikling og salg i internasjonalt selskap. De siste årene har Roar også arbeidet med kommunikasjonssikkerhet samt med materiell for spaning/monitorering og avlytting/anti avlytting.