Om Multisys og vår bakgrunn

Vi som står bak Multisys AS har lang og omfattende erfaring fra Forsvaret og fra forsvarsindustrien. Vi har mer enn 20 års erfaring fra utvikling, produksjon og salg av høyteknologiske produkter til forsvar, politimyndigheter og offentlige og private bedrifter over hele verden. Vi har i tillegg bred erfaring innen informasjonsteknologi og informasjonssikkerhet.

Multisys tilbyr profesjonelle sikkerhetsprodukter, -systemer og løsninger.

Våre systemer og produkter leveres fra nøye utvalgte produsenter i Tyskland og Storbritannia og er blant de beste og mest anerkjente innen sine felt i verden.

ka6_01

Multisys as
Karenslyst allé 6 | P.b. 332 Skøyen, NO-0213 Oslo
Tlf: +47 934 83 240 - +47 414 32 324
Epost: post (at) multisys.no

 

Menneskene:

Tor Mundal

Tor Mundal

Certified ISO-27001 LI, IT og Sikkerhetsrådgiver
Roar Langen

Roar Langen

Ingeniør, Sikkerhetsrådgiver
32083210

Multisys er samlokalisert og samarbeider med Albaran AS som er et rådgivnings- og advokatfirma. Albaran forener flerfaglig kompetanse og allsidig erfaring. Mange av utfordringene knyttet til styring av virksomheter og prosjekter ligger i skjæringspunktene mellom jus, økonomi og teknologi. Den flerfaglige bakgrunnen setter Albaran i stand til å håndtere komplekse og kunnskapskrevende oppdrag.

Albaran kan bistå i alle faser av et prosjekt. Vår erfaring gjør at vi på et tidlig tidspunkt kan identifisere utfordringer, hindringer og muligheter. For våre oppdragsgivere kan vi derfor bidra med strategisk og praktisk prosjektgjennomføring.

Besøk nettside

Sikkerhetsledelse leverer risikokartlegging, planverk, rådgivning, kurs og øvelser innen HMS, sikkerhet, beredskap og krisehåndtering. Selskapet har rådgivere med spesialkompetanse fra Politiet, med mange års erfaring fra håndtering av reelle kriser. Sikkerhetsledelse har blant annet utviklet konsepter innen personsikkerhet, trusselhåndtering og sikring mot alvorlige voldshandlinger, og har en egen beredskapstjeneste, som omfatter rådgivnings- og utrykningsberedskap 24/7. De har kontor på Kolbotn og kurs-/øvingsfasiliteter i Oslo sentrum. Sikkerhetsledelse er uavhengig av leverandører og er en uhildet samarbeidspartner for alle typer virksomheter og organisasjoner.

Besøk nettside