Deteksjonssystemer:

EFE – Comstop® System

Systemet oppdager og kan blokkere bruk av mobiltelefoner i fengsler og
andre høysikrede områder eller rom.
Er tilgjengelig både som bærbar eller fast installert løsning.

Les mer...

GSMK Overwatch - Mobile Network Protection

Deteksjonssystem for områdebeskyttelse

Les mer...

GSMK Oversight - SS7 Firewall and Intrusion Detection System

Oppdager og forhindrer missbruk i SS7 systemet.

Les mer...