Personvern, GDPR og informasjonssikkerhet

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov, og nye personvernregler trer i kraft 25. mai i år. Det nye regelverket pålegger alle virksomheter både nye og strengere oppgaver og plikter, og hver enkelt av oss får nye individuelle rettigheter. Er du og din virksomhet forberedt?

Les mer...

Informasjonssikkerhet – Reiseråd

Informasjonssikkerhet – ReiserådRisiko På reise, særlig til Asia (spesielt Kina), øst-europeiske land og Russland, er det en betydelig risiko å ha med PC, nettbrett og mobiltelefon. Årsaken er at e-tjenestene i […]

Les mer...

Digitale trusler og informasjonssikkerhet

Digitale trusler og informasjonssikkerhetNæringsliv og offentlig forvaltning preges nå av økende digitalisering. Det fører til at virksomhetene blir mer effektive og lønnsomme, men også til en økende fare for at […]

Les mer...