Norske bedrifter blir avlyttet! …er vi Nordmenn for naive?

Norske bedrifter blir avlyttet! …er vi Nordmenn for naive?

Publisert: - Av Tor Mundal

Nylig ble det oppdaget avlyttingsutstyr strategisk plassert i et møterom hos en stor norsk bedrift i Oslo, der det ble forhandlet om millionverdier.

I det man under forhandlingene tidvis brøt opp for interne avklaringer i sidemøter, ble man etter hvert oppmerksom på at en person hos en av forhandlingspartene stadig «glemte» igjen ladekabelen i forhandlingsrommet. Det ble fattet mistanke og rommet ble diskret sjekket med profesjonelt utstyr.  Det viste seg at avlyttingsutstyret var plassert inne i en strømadapter som sendte tale i sanntid til motparten. De interne avklaringene og forhandlingsstrategien ble avlyttet, noe som ga motparten store fordeler.

Dessverre ser vi at dette blir mer og mer vanlig også i Norge, og de økonomiske tapene kan bli betydelige og i verste fall ødelegge bedriftens omdømme og renommé. Dette var en forhandling med store verdier, og selv små justeringer av forhandlingsresultatet, gir motparten fordeler som er verdt mye penger. Det kunne enkelt ha vært unngått, dersom forhandlingslokalene hadde vært beskyttet mot avlytting og at partene hadde vært gjort oppmerksomme på disse tiltakene på forhånd.

Norske bedrifter forhandler daglig om millionavtaler, alt fra oppkjøp, fusjoner, store kontrakter og samarbeidsavtaler. De færreste tenker på at møterommet kan ha flere ører enn de som er til stede. Er sikkerheten godt nok ivaretatt rundt disse forhandlingene og transaksjonene? Sannsynligvis ikke!

I et annet tilfelle, ble det funnet avlyttings- og sendeutstyr plassert i taket rett utenfor kontoret til en leder av en stor norsk organisasjon, hvor avansert forskning ble diskutert. Utstyret ble fjernet, men en vet ikke hva slags informasjon som kan ha kommet på avveie. Det vi kanskje får vite etter hvert er at «noen andre» tilfeldigvis også har jobbet med samme problemstilling og kommet på tilsvarende løsning.

Det har lenge vært mye fokus rundt IT-Sikkerhet, hacking av datanettverk, og mye er gjort for å bygge nye barrierer i kappløpet med å motstå angrep og få sikret sine verdier. Fokus på avlytting har imidlertid få bedrifter tatt på alvor. Avlyttingsutstyr er lett tilgjengelig og billig. På flere nettsteder tilbys det avlyttingsutstyr som er enkelt å bruke og som vanskelig kan avsløres/oppdages uten profesjonelt anti-avlyttings utstyr.

I Norge bygges det meste på tillit og de fleste følger et slags prinsipp om at alle er ærlige. Vi dekker oss ofte bak at; «det skjer ikke meg». «Jeg har ingenting å skjule», sies det, men sannheten er at vi har et ansvar for å beskytte den informasjonen vi forvalter i arbeidet. Når man taper en kontrakt i konkurranse med andre, får en sjelden høre hvorfor en tapte. Dersom konkurrenten har skaffet seg informasjon om dine argumenter og betingelser, er det lett å vinne en kontrakt.

Utviklingen går stadig raskere og diskusjoner og viktige beslutninger tas ofte på mobiltelefon og i møterommet. Det er derfor viktig at vi setter fokus på den muntlige kommunikasjonen og i størst mulig grad beskytter oss mot avlytting.

Det å beskytte den muntlige kommunikasjonen er like viktig som å beskytte datamaskiner og servere og bør være en naturlig del av IT-Sikkerheten i bedriften. Altfor få norske selskaper tar problematikken om avlytting og overvåking på alvor. Styre og ledelse i enhver bedrift må derfor sette dette på agendaen før det kan være for sent.