Deteksjonssystemer

System_281x187l

Deteksjonssystemer for områdebeskyttelse mot falske basestasjoner og systemer for å avdekke og forhindre missbruk i SS7 systemet.

Les mer om våre avanserte deteksjonssystemer...

Hindre avlytting av møterom

Hvor godt sikrer du deg mot avlytting i dine møter?
Multisys leverer flere tekniske løsninger for både å oppdage og hindre avlytting av møterom og kontorer.

Les mer...

GSMK CryptoPhone

Avlyttingssikker Smarttelefon.
CryptoPhone dobbelt krypterer samtaler og SMS ende-til-ende og skjuler effektivt hvem som snakker med hvem og hvor man befinner seg. Med den patenterte og unike Baseband Firewall oppdages mulig avlytting og iversetter automatisk mottiltak.
Les mer om GSMK CryptoPhone...

Les mer om våre profesjonelle antiavlyttingsløsninger.

Hindre avlytting av møterom

Deteksjon av overvåkingsutstyr
e-Shield (Meeting Guard) er et kompakt sensorsystem for å oppdage uautorisert RF analoge og digitale signaler som WiFi, Bluetooth, mobiltelefoner, skjulte mikrofoner og annet avlyttingsutstyr. Den gir 24/7 beskyttelse mot avlytting i møterom, kontorer og i et hvilket som helst område hvor konfidensiell informasjon blir diskutert.

Langtidsleie og leie for spesielle anledninger er tilgjengelig.

Les mer om sikring av møterom...

GSMK CryptoPhone - mobiltelefonen Aftenposten benyttet til å avsløre spionasje i Oslo!

Få med deg alle sakene i Aftenposten om de falske basestasjonene:
- Her er alle sakene om Aftenpostens mobilspionasje

- English version: Secret surveillance detected in Oslo

GSMK CryptoPhone med Baseband Firewall
- Ende-til ende kryptering av tale og SMS.
- Baseband Firewall kan avsløre avlytting og overvåking.

Se hvordan Aftenposten avslørte avlytting med GSMK CryptoPhone 500

Gå direkte til produktsiden for GSMK CryptoPhone

Vi tilbyr høyteknologisk utstyr for å beskytte dine verdier og din konfidensialitet.

We make it our business to protect your business.